Cần đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thứ tư - 12/06/2019 17:09

Cần đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Báo chí của Đảng là một bộ phận quan trọng của cách mạng và có vai trò đặc biệt đối với công tác tư tưởng văn hóa của Đảng. Thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, những năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã được cấp ủy Đảng tỉnh Điện Biên quan tâm triển khai, thực hiện. Tuy nhiên, qua tổng hợp báo cáo hàng năm từ Bưu điện tỉnh cho thấy, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt tỷ lệ rất thấp so với yêu cầu.
/uploads/news/2019_07/1bai-mua-doc-bao-dang.jpg Chiến sỹ Trung đoàn 82 - Quân khu 2 tham quan, tìm hiểu thông tin tại Hội Báo Xuân Điện Biên năm 2019. Cụ thể: Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Điện Biên có 255/3.065 chi, Đảng bộ cơ sở đặt mua báo Nhân Dân thông qua Bưu điện tỉnh (đạt 8,31%); 287/3.065 chi, Đảng bộ cơ sở đặt mua báo Điện Biên Phủ (đạt 9,3%); trong số đó một số đơn vị đã chú trọng việc mua báo, tạp chí của Đảng như: Thành phố Điện Biên Phủ, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đã cho ra đời các kênh thông tin đa dạng, phong phú, nhiều chiều thì báo và tạp chí của Đảng vẫn là kênh thông tin quan trọng, chính thống; là phương tiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống lại các quan điểm, nhận thức sai trái, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cùng những vấn đề tiêu cực, bức xúc nảy sinh trong thực tiễn. Mặt khác, việc đọc báo, tạp chí của Đảng còn cung cấp nhiều thông tin cho công tác chuyên môn về công tác xây dựng Đảng, những mô hình, điển hình của cá nhân, tập thể, những hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những sáng kiến, kinh nghiệm hay... giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như cán bộ, đảng viên và hội viên các đoàn thể tham khảo, rút ra bài học kinh nghiệm, vận dụng vào điều kiện thực tế ở địa phương mình, cơ quan mình, thực hiện đạt hiệu quả hơn. Việc đẩy mạnh công tác chỉ đạo mua, đọc báo, tạp chí của Đảng sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với xã hội, đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng chính đáng, những kết quả, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, để khắc phục những hạn chế trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian qua, ngày 27 tháng 2 năm 2019 Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TU về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Theo Chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới; thực hiện đảm bảo: Mỗi chi bộ Đảng, mỗi ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân xã, phường, mỗi đoàn thể cơ sở đều có báo Nhân Dân và báo Điện Biên Phủ; mỗi Đảng bộ cơ sở đều có ít nhất một tạp chí Cộng sản; đồng thời cần bảo đảm nguồn kinh phí để mua báo, tạp chí của Đảng theo quy định. Chỉ thị số 47-CT/TU cũng nêu rõ: "Các cơ quan báo chí của tỉnh, nhất là Báo Điện Biên Phủ tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức; coi trọng việc biểu dương các điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay của các tập thể, cá nhân; phản bác các thông tin sai trái, vạch trần âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả". Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, giám sát chặt chẽ kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng mục đích; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng quy định. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng chịu trách nhiệm khi để xảy ra việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai mục đích. Để thực hiện nghiêm Chỉ thị trên, mỗi cơ quan đơn vị cần quán triệt và nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Làm tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vừa góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, vừa góp phần định hướng thông tin, đưa thông tin hướng mạnh về cơ sở; tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Bài: Kim Thu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây